Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Styrelse

Parks and Resorts styrelse består av ledmöter med varierad erfarenhet och kompetens.

Mattias Banker, ägare och ledamot
Tom Beyer, styrelseordförande
Anders Ehrling, ledamot
Christer Fogelmarck, koncernchef
Göran Sundström, ledamot
Helena Tidstrand, ägare och ledamot
Johan Tidstrand, ägare och ledamot
Mats Wedin, ledamot

Om bilden
Bilden ovan visar Parks and Resorts styrelse 2017. Inspirationen hämtades från en bild i boken Fairground Art och är även grund för tematiseringen av attraktionen Fireball i Furuvik.
Främre raden fr v Johan Tidstrand, Mattias Banker.
Mellersta raden fr v: Göran Sundström, Mats Wedin.
Bakre raden fr v: Tom Beyer, Helena Tidstrand, Christer Fogelmarck, Anders Ehrling.

Samt hunden Milton.

 

 

Koncernledning

Uppgift och mandat
Koncernledningen leds av koncernchefen och behandlar frågor av strategisk art och av betydelse för hela koncernen. Medlemmar i koncernledningen har ansvar och befogenheter att leda och samordna arbetet inom sina respektive områden i hela koncernen. Parkernas ledningsgrupper ansvarar för driften av den lokala anläggningen. Ägarbolagets ledningsgrupp behandlar löpande frågor i bolaget och sammanträder varannan vecka.

Befattningshavare

Koncernledningen består av:

 • Christer Fogelmarck, koncernchef och vd
 • Pia Söderhorn, vice vd
 • Mattias Banker, vice vd
 • Joanna Hammar, vice vd
 • Johan Tidstrand, koncept- och designchef
 • Eva Rundfelt, kvalitetschef
 • Marcus Karlsson, CFO
 • Carin Broryd, inköps- och hållbarhetschef
 • Janne Eriksson, CIO
 • Ida Troive, HR-chef
 • Magnus Widell, vd Gröna Lund
 • Christine Karmfalk, vd Kolmården och Skara Sommarland
 • Sandra Wilke, vd Furuvik
 • Annika Troselius, informationschef (adjungerad)

Årsplan
Koncernledningen sammanträder cirka fem gånger per år under perioden september-april samt efter behov. Under perioden maj-augusti är allas huvudsakliga fokus operativt.