Integritetspolicy

Information till dig som mött eller varit en del av verksamheten på Parks and Resorts (Gröna Lund, Kolmården, Skara Sommarland och Furuvik)

Vår integritetspolicy har till syfte att förtydliga hur vi som personuppgiftsansvariga hanterar och skyddar dina personuppgifter i kontakt med oss. Klicka på länkarna nedan för att läsa den policy som är mest relevant för dig i din kontakt med oss.

En personuppgift är en upplysning som kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det betyder att så fort du kan identifieras genom exempelvis ditt namn eller personnummer blir även övriga upplysningar kopplade till detta dina personuppgifter. Som personuppgiftsansvariga samlar vi nödvändig information om dig där det behövs för att du ska kunna medverka i eller ta del av vår verksamhet. Det rör sig exempelvis om namn, personnummer, e-post och postadress. Du kan alltid kontakta oss för att få reda exakt på vad vi sparar för information.

Informationen används för att vi ska kunna leverera vår produkt och ta vårt ansvar, både som arbetsgivare och verksamhet. Det kan exempelvis handla om marknadsföring, fakturering, cookies på hemsidan och att följa de rättsliga skyldigheter vi har som arbetsgivare eller verksamhet. All behandling av dina personuppgifter har laglig grund. Det betyder att vi endast hanterar dina personuppgifter där vi har ett avtal, rättsliga förpliktelser, ett berättigat intresse eller ditt samtycke.

Personuppgifterna sparas för ändamål kopplade till vår verksamhet och gallras genom anonymisering eller radering när vi inte längre har laglig grund att behandla dem. Du har samtidigt ett antal rättigheter vi kommer hjälpa dig att göra anspråk på, såsom dina möjligheter att få dina uppgifter ändrade, raderade, begränsade och tillgängliggjorda. Du äger alltid dina uppgifter och vi ser till att du kan få veta vad, hur länge och varför.

Dina personuppgifter kan också lämnas vidare av oss till myndigheter om det efterfrågas genom lag eller till en partner till oss som vi har ett personuppgiftsbiträdesavtal med. Partnern blir då ett personuppgiftsbiträde. Biträdet får bara hantera uppgifter enligt våra bestämmelser och ytterst är det vi på Parks and Resorts som ansvarar för dina uppgifter. För att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olagliga behandlingar, exempelvis förstörelse eller otillåten spridning, har vi och våra personuppgiftsbiträden lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för hantering och överföring av personuppgifter.

Viktig information

I enlighet med de nya restriktionerna behöver alla besökare till delfinföreställningen HOPE från och med den 1 december 2021 uppvisa ett giltigt vaccinationsintyg (med minst 2 doser). Intyg och legitimation visas upp i entrén till HOPE. Vaccinationsintyget är obligatoriskt för alla besökare som är 18 eller äldre. De nya restriktionerna berör inte våra övriga verksamheter på Kolmården och vaccinationsintyg behöver inte uppvisas för att besöka parken. Behandlingen av personuppgifterna i samband med kontroll av vaccinationsintyg stödjer sig på rättslig grund och är lagstiftad. Parks and Resorts lagrar inga uppgifter i samband med kontrollen.

Här kan du ta del av din specifika integritetspolicy:

Gäst
Internetbesökare
Företagskund
Leverantör
Entreprenör
Anställd
Rekryteringskandidat
Journalist
I media
Anhörig Guldkortsinnehavare
Anhörig till anställd

Frågor om dataskydd eller begäran
Om du har frågor om hanteringen av personuppgifter inom Parks and Resorts anläggningar eller vill göra en begäran avseende behandlingen av dina personuppgifter, klicka här!