Så vill branschen ta ansvar för inkludering

Så vill branschen ta ansvar för inkludering

Besöksnäringen har både vilja och möjlighet att ta emot nyanlända, men då behövs förenklade regler och bättre matchning. Det är dags för regeringen att agera skriver företrädare för branschen i en debattartikel.

Besöksnäringen är den snabbast växande basnäringen i Sverige och en viktig jobbmotor. Här skapades 20 procent av alla nya jobb under åren 2007–2015, jobb som ofta är den första arbetsplatsen. Eftersom branschen både är arbetskraftsintensiv och internationell har besöksnäringen särskilda möjligheter att välkomna nyanlända, en grupp som idag står långt ifrån arbetsmarknaden, men för att det ska fungera behöver vi öka samhällets kapacitet att inkludera de som flytt eller flyttat hit. I en debattartikel uppmanar vi tillsammans med andra företrädare för besöksnäringen regeringen att undanröja byråkratiska hinder på arbetsmarknaden så att vi som bransch ska kunna anställa fler. Det handlar bland annat om att skapa förutsättningar för bättre matchning och fler snabbspår. 

Vi vet hur viktigt detta första jobb är; det är så man kommer in i samhället, får erfarenheter, kontakter och en kontext att bygga på.

Läs debattartikeln i sin helhet.