Parks and Resorts Årsberättelse 2020

Parks and Resorts Årsberättelse 2020

2020 var inget vanligt år och därför gjorde vi ingen vanlig rapport. I år har vi valt att sammanföra vår Årsberättelse och vår Hållbarhetsredovisning. Trevlig läsning!

Parks and Resorts Årsberättelse & hållbarhetsredovisning 2020