Det här är Parks and Resorts

I Parks and Resorts ingår några av landets främsta upplevelseparker: Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Tillsammans har vi roat och engagerat människor i 135 år.

Tillsammans välkomnar vi nästan tre miljoner gäster årligen och sysselsätter drygt 3 300 personer, varav 370 på årsbasis. Parks and Resorts har en omsättning på 1, 3 miljarder, en ökning med 33 procent de senaste fem åren.

Vi strävar efter att erbjuda världens bästa parkupplevelser. För att uppnå det investerar vi allt överskott i utveckling av utbud och kvalitet. Sedan 2006 har det blivit drygt 1,7 miljarder kronor i nya miljöer, attraktioner, djurhägn och restauranger. En viktig del av verksamheten, utöver att leverera skratt och upplevelser, är forskningen och bevarandearbetet som bedrivs inom ramen för våra djurparker. Allt vi gör är tydligt förankrat i våra fyra värdeord: säkerhet, omtanke, upplevelse och effektivitet. Vi är ett familjeföretag som vill fortsätta att roa i generationer framöver. Med ett perspektiv som är så långsiktigt krävs att vi tar ansvar för den påverkan vår verksamhet har på omvärlden.

Vi är också en del av den växande svenska besöksnäringen. Sedan år 2000 har turismens omsättning i Sverige ökat med 88 procent, och förra året skapades vart femte nytt jobb inom besöksnäringen. Med tillväxt följer ansvar och vi inom Parks and Resorts har en uttalad ambition att bidra till att branschen utvecklas på ett hållbart sätt.

Läs mer om våra parker!