Det här är Parks and Resorts

I Parks and Resorts ingår några av landets främsta upplevelseparker: Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Tillsammans har vi roat och engagerat människor i 138 år.

Tillsammans välkomnar vi nästan tre miljoner gäster årligen, sysselsätter drygt 4 000 personer (varav drygt 300 på årsbasis) och har en omsättning på 1,4 miljarder.

Vi strävar efter att erbjuda världens bästa parkupplevelser. För att uppnå det investerar vi allt överskott i utveckling av utbud och kvalitet. Sedan 2006 har det blivit drygt 2,2 miljarder kronor i nya miljöer, attraktioner, djurhägn och restauranger. En viktig del av verksamheten, utöver att leverera skratt och upplevelser, är forskningen och bevarandearbetet som bedrivs inom ramen för våra djurparker. Allt vi gör är tydligt förankrat i våra fyra värdeord: säkerhet, omtanke, upplevelse och effektivitet. Vi är ett familjeföretag som vill fortsätta att roa i generationer framöver. Med ett perspektiv som är så långsiktigt krävs att vi tar ansvar för den påverkan vår verksamhet har på omvärlden.

Vi är också en del av den svenska besöksnäringen, där turismkonsumtionen i Sverige totalt uppgift till 306 miljarder kronor under 2019 och sysselsatte i genomsnitt 126 000 personer (källa: Tillväxtverket).  Att vara en stor aktör inom besöksnäringen innebär också ett stort ansvar och vi inom Parks and Resorts har en uttalad ambition att bidra till att branschen utvecklas på ett hållbart sätt.

Läs mer om våra parker!