Det här är Parks and Resorts

I Parks and Resorts ingår några av landets främsta upplevelseparker – Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland – som har roat och engagerat människor i över 140 år. Tillsammans välkomnar vi nästan tre miljoner gäster årligen och sysselsätter fler än 6 000 personer, varav ca 400 på årsbasis. Parks and Resorts omsätter ca 1,4 miljarder kronor årligen.

Vi strävar efter att erbjuda världens bästa parkupplevelser. För att uppnå det investerar vi nästintill allt överskott i utveckling av utbud och kvalitet. Sedan 2006 har det blivit drygt 2,4 miljarder kronor till nya miljöer, attraktioner, djurhägn och restauranger. En viktig del av verksamheten, utöver att leverera skratt och upplevelser, är forskningen och bevarandearbetet som bedrivs inom ramen för våra djurparker. Allt vi gör är tydligt förankrat i våra fyra värdeord: säkerhet, omtanke, upplevelse och effektivitet

Vi är ett familjeföretag som vill fortsätta att roa i generationer framöver. Med ett perspektiv som är så långsiktigt krävs det att vi tar ansvar för den påverkan vår verksamhet har på omvärlden. Även om vår produkt, upplevelser, är det mest hållbara du kan konsumera, har vi ett ansvar att hantera vår påverkan på miljö och klimat. Att göra stort intryck med litet avtryck är hela tiden vårt fokus.

Vi är också en del av den växande svenska besöksnäringen där Turismkonsumtionen i Sverige uppgår till mer än 300 miljarder kronor årligen och sysselsätter i genomsnitt 125 000 personer varje år. Att vara en stor aktör inom besöksnäringen innebär också ett stort ansvar och inom Parks and Resorts har vi en uttalad ambition att bidra till att branschen utvecklas på ett hållbart sätt.