Olika leka bäst

Olika leka bäst

För en verksamhet som välkomnar tre miljoner gäster årligen är mångfald helt naturligt. Den finns bland våra gäster, och det är vår bergfasta övertygelse att den ska finnas bland våra medarbetare, dels för att det skapar bättre gästmöten men också för att olikheter berikar. Våra parker driver därför sedan många år flera initiativ för att säkra mångfalden.

Projekt U18 och 55+

För bredda rekryteringsbasen men även mångfalden satsar parkerna, med goda erfarenheter, både på att rekrytera medarbetare under 18 och personer över 55. Skara Sommarland har under lång tid haft personer mellan 16 och 18 anställda i parken. 2016 var 65 av ca 450 säsongsmedarbetare under 18. Gröna Lund började med detta 2014 och anställde samma år ca 50 U18-medarbetare, en siffra som utökades kraftigt under 2017. Sedan länge görs även en riktad satsning på att rekrytera personer över 55 till säsongstjänsterna. Under 2016 anställdes 52 personer, varav den äldsta var 82 år. På detta vis skapar vi dynamiska och kreativa grupper där personer med lång livserfarenhet möter dem vars arbetsliv just har börjat.

Unga med funktionsnedsättning

Skara Sommarland, Furuvik och Gröna Lund samarbetar med Arbetsförmedlingen för att anställa unga med funktionsnedsättning. Under 2016 hade till exempel Gröna Lund 20 säsongsmedarbetare som kommit via detta projekt, varav hälften nu jobbar på ordinarie schema.

Etableringsuppdraget

Gröna Lund och Skara Sommarland samarbetar med Arbetsförmedlingen även när det gäller rekrytering av nyanlända. Skara Sommarland har sedan starten 2014 anställt nio personer som alla gått på ordinarie schema, dock med lite extra handledning samt närvaro av närmsta chef. Gröna lund inledde sitt samarbete under 2016 då tio personer anställdes. Dessa var inledningsvis extra utöver schema men samtliga erbjöds därefter förlängd anställning, sex av dessa på ordinarie schema. Kolmården inledde samarbete med Portalen i Norrköping som hjälper nyanlända att hitta sysselsättning med hjälp av lokala aktörer. Samarbetet intensifierades under 2017.

För att vi ska kunna ge gästerna det bästa bemötandet och den bästa servicen är vi övertygade om att våra medarbetare behöver spegla våra gäster och vårt samhälle. Vår styrka ligger i våra olikheter.

Caroline Lidholm, rekryteringschef Parks and Resorts