”Inkludering skapar självklart affärsnytta”

”Inkludering skapar självklart affärsnytta”

För att skapa hållbara upplevelser och en arbetsplats som präglas av mångfald jobbar vi aktivt med att vår rekrytering ska vara inkluderande.

-För oss är det, av många skäl, självklart att ha fokus på inkludering i vår rekryteringsprocess säger Ida Troive, CPO på Parks and Resorts. Det är en förutsättning för att vi ska lyckas hitta 7000 stjärnor varje år till våra parker. Vi behöver en bred rekryteringsbas och även nå dem som inte i första hand tänker på våra parker som en möjlig arbetsgivare. Förra året inledde vi t.ex. samarbete med UPSC (Ukrainian Professional Support Center) och anställde 30 medarbetare från Ukraina. Självklart kändes det bra i magen att kunna erbjuda jobb till människor som var nya i Sverige, men det hjälpte oss också med utmaningen att hitta utbildad restaurangpersonal. Vi anställde t.ex. många kompetenta medarbetare till våra restaurangkök.

I våra parker ska människor kunna mötas på lika villkor och vårt mål är att våra medarbetare ska ha samma mångfald som den vi möter hos våra tre miljoner gäster.

-Det skapar bättre gästmöten när medarbetarna speglar gästernas mångfald. Av det skälet är mångfald också en tydlig del av vår affär säger Ida Troive. Jag tycker också att det är viktigt att vi, som är ett stort bolag, tar ansvar för att öka inkludering i samhället. Jag är övertygad om det är något som mina kollegor i parkerna, precis som jag, är stolta över det.

Några exempel på hur vi jobbar

Projekt U18 och 55+

För att bredda rekryteringsbasen men även mångfalden satsar parkerna, med goda erfarenheter, både på att rekrytera medarbetare under 18 och personer över 55. Gröna Lund började med detta 2014 och anställde samma år ca 50 U18-medarbetare, en siffra som sedan dess fördubblats. Sedan länge görs även en riktad satsning på att rekrytera personer över 55 till säsongstjänsterna. Under 2022 anställdes 100 personer, varav den äldsta var 85 år. På detta vis skapar vi dynamiska och kreativa grupper där personer med lång livserfarenhet möter dem vars arbetsliv just har börjat.

Unga med funktionsnedsättning

Skara Sommarland, Furuvik och Gröna Lund samarbetar med Arbetsförmedlingen och Stockholm Stad för att anställa unga med funktionsnedsättning. Medarbetarna anställs inledningsvis extra utöver ordinarie schema men många går senare över till att arbeta på ordinarie schema.

Etableringsuppdraget

Gröna Lund och Skara Sommarland samarbetar sedan flera år med Arbetsförmedlingen och Stockholm Stad även när det gäller rekrytering av nyanlända och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Koncernen samarbetar även med Ukrainian Professional Support Center.

Restaurangskolan

Under flera år har Gröna Lund drivit sin egen restaurangutbildning. Utbildningen, som senast genomfördes i samarbete med Stockholm stad, riktar sig till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och löser samtidigt utmaningen med att få tag på utbildad restaurangpersonal. Alla elever som klarar utbildningen är garanterade en anställning på någon av Gröna Lunds restauranger.