Våra värderingar

Våra värderingar

Parks and Resorts består av fem parker som alla erbjuder olika upplevelser. Kvaliteten i upplevelsen och servicen ska dock vara lika hög oavsett vilken park gästerna väljer att besöka. Då är en stark gemensam företagskultur avgörande.

Redan vid rekryteringen ska vår kultur och värderingar märkas så tydligt att medarbetare ska känna att de väljer oss som företag lika mycket som vi väljer dem.

För att tydliggöra värdegrunden manifesteras den i fem olika budskap, illustrerade som ballonger. Tillsammans med de fyra värdeorden – säkerhet, omtanke, upplevelse och effektivitet – utgör de Parks and Resorts värdegrund. Värdeorden är grunden i allt vi gör och bojstenen som ballongerna fäster i. Tanken med ballongerna och budskapen är att de ska fungera som en kompass och göra det vardagliga arbetet lättare.

En sund och stark företagskultur är också det bästa sättet att främja etiskt agerande och motverka korruption.

Omöjligt bor inte här
För oss är ett problem inget annat än en oupptäckt lösning. Det finns alltid en väg framåt.

Vi hjälper varandra att göra ett bättre jobb
Parksandresortare hugger i där det behövs och får hjälp om det behövs, oavsett om det handlar om att lösa en uppgift eller hjälpa varandra att utvecklas.

Detaljerna gör skillnaden
I vår värld är detaljerna heliga. Därför gör vi saker helhjärtat och hela vägen i mål.

Sitt aldrig still i båten
Att skapa världens bästa parker är ett arbete som aldrig blir färdigt. Därför måste vi vara i ständig rörelse – mot det oprövade och oväntade.

Är det kul gör vi det bra
Man kan ha kul på jobbet och man kan ha ett kul jobb. Vi har både och.