Fokusområden

Fokusområden

För att skapa upplevelser som är både hållbara och magiska behöver vi vara en park för alla: medarbetare, gäster, djur, samhället och framtida generationer.

Medarbetare

För de flesta företag är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare. För oss är det avgörande. Dels för att vi varje år har behov av att rekrytera flera tusen personer och dels för att de gästmöten våra medarbetare skapar är det mest avgörande för hur nöjda våra gäster är. Genom att välkomna människor ur alla åldersgrupper, med olika bakgrunder, förmågor och livsöden vill vi vara en park för alla medarbetare. När vi rekryterar letar vi efter intressanta personligheter, inte imponerande cv:n.

 

Gäster

Hos oss är alla välkomna. Det betyder att våra parker ska vara tillgängliga och inkluderande. Det ska vara lätt att ta sig hit, och när gästerna väl är här ska vi hjälpa dem att göra sitt besök så hållbart som möjligt genom att erbjuda alternativ. Så blir vi en park för alla gäster.

 

Djur

Den bärande idén med en djurpark är hållbarhet. Huvuduppgiften är att främja den biologiska mångfalden genom bevarande, forskning och folkbildning – ett arbete som når långt utanför våra parker. Genom att öka och sprida kunskapen om alla djur och vår natur kan fler engageras i det arbetet. På så vis är vi en park även för alla djur.

 

Samhälle

Utanför våra grindar finns ett samhälle för vilket vi vill vara en positiv kraft. Vi tar ansvar genom att engagera oss i utvecklingen av de regioner våra parker verkar i och besöksnäringen som helhet. Till dem som har det allra svårast delar vi med oss av det vi kan bäst: glädje, vardagsflykt och gemenskap.

 

Framtida generationer

Det vår verksamhet påverkar kan vi också påverka. Bidrar vi till klimatförändringarna kan vi också bidra till att minska dem. Bidrar vi till konsumtion kan vi också bidra till att göra den mer hållbar. Vi har spridit glädje sedan 1883 och det vill vi gärna fortsätta med. På så vis blir vi en park för framtida generationer.

 

Vill du veta mer?

Läs vår senaste Årsredovisning och hållbarhetsrapport.