Framåt för Gröna Lunds utbyggnadsplaner

Framåt för Gröna Lunds utbyggnadsplaner

Gröna Lunds dröm om att få bygga ut på parkeringen har tagit ett stort steg närmare verklighet. Förhoppningen är att bygga en helt ny tivolidel som ska stå klar i mitten av 2020-talet.

På bara drygt 10 år har Gröna Lund ökat sina besökssiffror med 50 procent och har därför ett stort behov av att växa. Under många år har parken därför arbetat för möjligheten att bygga ut på parkeringen. I en nära dialog med Stockholms stad har ett förslag utarbetats som i höstas gick ut på samråd. Nu står det även klart att Stockholms stad tillstyrker förslaget genom att sälja sin del av marken. Exakt vad som ska rymmas på det nya området är ännu ej klart, inte heller den slutgiltiga utformningen, men tanken är att det ska vara tivoliverksamhet i form av attraktioner, spel och mat. – Vi hoppas att vi kan skapa förutsättningar för världsunika attraktioner. Man kan tänka sig allt ifrån så kallade dark rides, där man åker inne i hus eller under mark, men man kan också tänka sig radiobilar och pariserhjul, säger Parks and Resorts vd Christer Fogelmarck i en intervju i SvD. Området ska kantas av randbebyggelse längs Falkenbergsgatan och Allmänna Gränd som knyter an till omgivande bebyggelse och det befintliga Gröna Lund. – Vi är mycket måna om att inte vara historielösa i våra utbyggnadsplaner, och vi har tagit inspiration till den nya arkitekturen från historiska byggnader i närområdet, säger Christer Fogelmarck. En del av marken blir tillgänglig för allmänheten via en sjöpromenad som, när det är klart, kommer att sträcka sig från Wasamuseet till Allmänna gränd. Här har staden även önskemål om ett ”torg” och en brygga. Gröna Lund räknar med att området ska kunna vara klart i mitten på 2020-talet.

Skiss på bebyggelsen sedd från Falkenbergsgatan