Restaurang kan komma efter Aquaria

Restaurang kan komma efter Aquaria

Där Aquaria står idag kan det komma att byggas en restaurang med konferensmöjligheter. Det är Parks and Resorts önskemål, och planerna är nu ute på samråd.

Den 30 september stänger Aquaria för gott. Nu är det klart att byggnaden, som är i ett dåligt skick, kommer att rivas. Planen är att ersätta den med en året-runt-öppen restaurang med konferensdel. – Eftersom det händer mycket i området där Liljevalchs, Gröna Lund, Pop House och Vasamuseet alla kommer att utveckla ny verksamhet tror vi att det finns ett bra underlag för den här typen av verksamhet, säger koncernchef Christer Fogelmarck. Tanken är att byggnaden, som har fått arbetsnamnet Ferdinand, ska knyta an till den maskinhall som stod på platsen under världsutställningen i Stockholm 1897. Byggnaden ritades av den välkända arkitekten Ferdinand Boberg.


Källa: Wikimedia

– Vi vill flirta med historien och utnyttja läget vid vattnet. Så det blir glas ut mot vattnet och högt i tak, säger Christer Fogelmarck. Byggnaden blir tillfällig då Stockholms stad står i begrepp att ta fram en detaljplan för området. Ännu återstår mycket innan planerna kan bli verklighet. Det första steget är samrådet som pågår mellan 14 juni och 7 september. Går allt enligt plan är förhoppningen att den nya anläggningen kan öppna 2020.