Styrelse

Styrelse

Styrelse

Parks and Resorts styrelse består av ledmöter med varierad erfarenhet och kompetens.

Mattias Banker, ägare och ledamot
Tom Beyer, styrelseordförande
Anders Ehrling, ledamot
Christer Fogelmarck, koncernchef
Göran Sundström, ledamot
Helena Tidstrand, ägare och ledamot
Johan Tidstrand, ägare och ledamot
Mats Wedin, ledamot

 

Om bilden
Bilden ovan visar Parks and Resorts styrelse 2017. Inspirationen hämtades från en bild i boken Fairground Art och är även grund för tematiseringen av attraktionen Fireball i Furuvik.
Främre raden fr v: Johan Tidstrand, Mattias Banker. Mellersta raden fr v: Göran Sundström, Mats Wedin. Bakre raden fr v: Tom Beyer, Helena Tidstrand, Christer Fogelmarck, Anders Ehrling.
Samt hunden Milton.