Nytt rekordår för Parks and Resorts!

Nytt rekordår för Parks and Resorts!

2017 blev återigen ett rekordår för Parks and Resorts som slog både besöksrekord och omsättningsrekord, med totalt 3,2 miljoner gäster och en omsättning på över 1,3 miljarder kronor.

Under 2017 besöktes koncernens anläggningar av cirka 3,2 miljoner gäster, vilket är nytt besöksrekord och en ökning med fem procent jämfört med föregående år. Även omsättningen var rekordhög med 1,31 mdr kronor (1,24 mdr kr), vilket är en ökning med sex procent jämfört med föregående år. Totalt sett ökade tre av koncernens fem anläggningar sina besökssiffror (Gröna Lund, Furuvik och Skara Sommarland), där Gröna Lund och Furuvik även slog både besöksrekord och omsättningsrekord.

– Jag är enormt stolt över att vi får förtroendet från mer än tre miljoner gäster varje år. Vi har nu slagit rekord flera år i rad, och det är lätt att man blir fartblind. Men vi tar inget för givet. Vi har gjort stora investeringar för att uppnå dessa resultat och vi kommer att fortsätta att investera i våra parker för allt bättre upplevelser.

Christer Fogelmarck, vd för Parks and Resorts

Totalt investerar Parks and Resorts cirka 127 miljoner kronor i sina parker inför säsongen 2018, bland annat i utökat konsertprogram på Gröna Lund, Skara Sommarland och i Furuvik och den interaktiva åkattraktionen Spökjakten samt nytt hotell och krog i Furuvik. De kommande åren har Parks and Resorts en ambitiös investeringsplan, bland annat när en tredjedel av Gröna Lunds område byggs om till 2020 och en berg- och dalbana i absolut världsklass ska invigas på samma område 2021.

Siffror 2017 per park

Gröna Lund
2017 slog Gröna Lund både besöks- och omsättningsrekord, bland annat tack vare satsningen på en hisnande ny attraktion, Ikaros, en utökad konsertsatsning med stora akter så som Elton John och Zara Larsson, samt den välbesökta Halloweensatsningen. Antalet gäster under året uppgick till 1 691 427 (1 570 092) vilket är 8 % fler än föregående år. Omsättningen uppgick till 667,0 (604,8 ) mkr vilket är en ökning med 10 % mot föregående år, till följd av fler gäster och goda snittintäkter. Rörelseresultatet uppgick till 87,1 (80,2 ) mkr motsvarade en rörelsemarginal på 13 % (13 %).

Kolmården och Vildmarkshotellet
Kolmården byggde ut det populära området Bamses Värld, och bjöd familjepubliken på en helt ny attraktion i Bamses Flygande Matta. De populära satsningarna på Halloween och Sagojul fortsätter att vara populära och välbesökta parkevent. Trots att Kolmårdens besökssiffror minskade med 4 % mot föregående år, lyckades man ändå komma upp i historiskt fina besökssiffror med över 700 000 besökare, då antalet gäster uppgick till totalt 704 250 (727 113). Omsättningen uppgick till 404,8 (416,1) mkr vilket är en minskning med 3 %. Rörelseresultatet uppgick till 28,9 (33,9) mkr motsvarande en rörelsemarginal på 7 % (8 %).

Vildmarkshotellet slog beläggningsrekord 2016, en siffra man inte riktigt når upp till 2017, men där man ändå sålde 36 446 (42 499) hotellrum under året. Under 2018/19 kommer hotellet att genomgå en omfattande renovering, med ny tematisering och inredning.

Skara Sommarland
Skara Sommarland ökade sina besökssiffror med hela 13 %, trots en vädermässigt utmanande inledning på sommaren. Med en nysatsning på konserter genom konceptet Sommarland Live och investeringar i den befintliga campingen, landade antalet gäster på hela 285 589 (253 538) och omsättningen uppgick till 103,5 (95,7) mkr vilket är en ökning med 8 %. Rörelseresultatet uppgick till 7,6 (7,6) mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 7 % (8 %).

Furuvik
Med lanseringen av en helt ny berg- och dalbana, Fireball, och en fortsatt populär konsertverksamhet gjorde Furuvik återigen en fantastisk säsong och slog både besöksrekord i modern tid och omsättningsrekord. Antalet gäster uppgick till hela 304 130 (261 192) och omsättningen uppgick till 111,1 (95,2) mkr, vilket är en ökning med otroliga 17 %. Rörelseresultatet uppgick till 14,2 (16,5) mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 13 % (17 %). Resultatet påverkas av en kostnad i samband med uppsägningen av den tidigare restauratören på Furuviks Brygga.

Aquaria
Under 2017 fattade Parks and Resorts styrelse ett mycket svårt beslut, nämligen att verksamheten är tvungen att stängas för gott på grund av fastighetens bristande kvalitet och stora underhållsbehov. Sista öppetdagen för allmänheten blir den 30 september 2018. Just nu pågår arbetet med att hitta nya hem till djuren och man har bland annat redan flyttat de svartfenade revhajarna till Universeum i Göteborg. Antal gäster uppgick till 163 730 (181 017), vilket var 10 % färre än föregående år. Omsättningen uppgick till 18,7 (18,4) mkr, där högre snittintäkter kompenserar för de lägre besökstalen. Rörelseresultatet uppgick till 1,5 (1,2) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8 % (6 %).

Se den kompletta årsredovisningen här!